Reker i særklasse

Lyngenfjord håndpillede reker har fått sin plass i merkeordningen for norsk lokalmat i særklasse. 

Lyngenfjord håndpillede reker har fått sin plass i merkeordningen for norsk lokalmat i særklasse.

Spesialitet er et offisielt informasjonsmerke som tildeles den beste lokalmat- og drikke, og her har våre reker fått sin plass.

Fagjuryen ga de store håndpillede rekene fra Lyngen rekordhøy samlet score.

«Rekene har en unik smak som skiller seg tydelig fra øvrige produkter i sin kategori. De har en god konsistens og fremstår som om de kommer rett ut av rekeskallet», står det fagjuryens begrunnelse.

Kortreiste og ferskere reker

Merkeordningen «Spesialitet» forvaltes av stiftelsen på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet. Merket tildeles lokalmatprodukter godkjent av en egen fagjury.

For å få plass i merkeordningen må produktet ha kvalitetsegenskaper som skiller dem fra andre varer i samme kategori. Det kan ha være alt fra en spesiell råvare, en spesiell produksjonsprosess og en spesiell historie. Hos Lyngen Reker kan vi huke av i flere bokser.

For mens mesteparten av norske reker sendes ut av landet for håndpilling til land med billig arbeidskraft før de importeres tilbake til Norge, pilles våre reker på hjemmebane. Det betyr kortreiste og ferskere reker med mindre salt og konserveringsmidler.

Skaper arbeidsplasser på bygda

Sysselsetting er imidlertid et like viktig mål for den tradisjonsrike bedriften. I omsetning utgjør ikke produktet mer enn rundt ti prosent av virksomheten, men antall årsverk relatert til håndpilling er rundt tretti prosent, anslår Møller.

– Motoren i bedriften vår er reker som forbrukeren sjøl må pille. Men de skaper bare arbeidsplasser på havet, ikke på fabrikken. Vi har et samfunnsansvar i ei lita bygd. Noen av våre har jobbet med dette i førti, femti år, sier Møller. 

– Håndpilling handler om mer enn å ville skape et kvalitetsprodukt. Det handler om verdier og om vår historie.

Lyngen-delegasjonen i Oslo under tildelingen av Spesialitet-merket. Foran til venstre: Wasana Bugge, Jorunn Nymo og Gerd Midttun. Bak til venstre: Eldbjørg Martinussen, Ingebjørg Pedersen, daglig leder Jack Robert Møller, Eli Jørgensen og Bjørn Arild Olsen

Om produktet: 

Lyngenfjord håndpillede reker består av de aller beste rekene fra fjordene i Nord-Norge og Barentshavet. Rekene pilles for hånd ved vår fabrikk i Lyngen i Troms. Deretter legges de i en lake som bevarer den naturlige smaken, samtidig som den gir holdbarhet i inntil 8 uker. Dette resulterer i et nisjeprodukt av høy kvalitet.

Forpakningsstørrelser: 170 g, 380 g og 1500 g